KONTAKTY

Adresa:

Česká republika
Kwesto s.r.o., Dělnická 12, 170 00 Praha 7
tel: +420 266 793 735, +420 724 220 066
fax: +420 266 793 721
e-mail: kwesto(at)kwesto.cz  - http://www.kwesto.cz

Slovenská republika
Kwesto s.r.o., Cintorínska 12, 949 01 Nitra
tel: (037) 693 00 00, 0908 743 396
fax: (037) 693 00 08
e-mail: kwesto(at)kwesto.sk  - http://www.kwesto.sk

Rzeczpospolita Polska
KWESTO Sp. z o.o., ul. Księgarska 3, Wrocław
tel: (071) 78 76 900, (071) 33 31 484, 0606 106 372
fax: (071) 78 76 910
e-mail: kwesto(at)kwesto.pl - http://www.kwesto.pl

Magyarország
Kwesto Kft, Vasvári Pál u. 1., 9024  Győr
tel: 96/618-250 / 30/650-2417
fax: 96/618-260
e-mail: kwesto(at)kwesto.hu - http://www.kwesto.hu

Romania
Kwesto Service s.r.l., Str. Campului Nr. 15A, RO - 240627, Ramnicu – Valcea
tel.: (+40) 250 702 110
Mobile: (+40) 720-54 94 15
Fax: (+40) 250 744 400
e-mail: kwesto(at)kwesto.ro - http://www.kwesto.ro

 

Jednatel:
Mgr. Ivo Šafařík

Sídlo:
Praha
 

Obchodní registrační číslo podle práva EU:
IC: 27107698
DIC: CZ27107698

Právní poznámky / autorské právo:
Informace, uvedené na internetové stránce, podléhají stálé kontrole a aktualizaci firmou KWESTO. I přes veškerou pečlivost se mohou data mezitím změnit. Za správnost, úplnost a aktuálnost nelze převzít žádnou záruku. Totéž platí také pro všechny další webové stránky, na které je odkazováno prostřednictvím hyperlinku. Firma Kwesto s.r.o. není za obsah webových stránek, kterých se dosahuje takovým spojením, zodpovědna. Dále si vyhrazuje firma Kwesto s.r.o. právo na provádění změn nebo doplňků na poskytnutých informacích. Obsah a struktura internetové stránky firmy Kwesto s.r.o. jsou chráněny autorským právem. Rozmnožování, rozšiřování, zveřejňování, změny, předání k dispozici třetím osobám nebo zpracování veškerých strukturních prvků, zvláště textů, částí textů, obrazových materiálů, grafů, programů a designových prvků vyžaduje předchozí výslovný a písemný souhlas firmy Kwesto s.r.o.